Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Miło nam się pochwalić że ponownie uzyskaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu Perspektyw. W tym roku jesteśmy 6 liceum w Gdyni, 23 szkołą w województwie pomorskim i 350 szkołą w Polsce. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, w szczególności ubiegłorocznym maturzystom

Stopień II – rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów zakwalifikowanych z Rejonu Nr 5 odbędzie się 10.01.2023 r. o godz. 14.00 w XIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni.

 Uczniowie proszeni są o:

  • przybycie o godz 13.30,
  • posiadanie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • posiadanie długopisu z czarnym tuszem.

 Szczegółowe wytyczne dotyczące WKJA znajdują się na stronie KO pod linkiem: Konkursy przedmiotowe – Kuratorium Oświaty w Gdańsku.