Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do XIV Liceum w Gdyni. Prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów do 30 lipca 2021, które potwierdzą wolę nauki w naszej szkole.

Klasy:
- klasa dwujęzyczna
klasa humanistyczna - część lingwistyczna
klasa humanistyczna - część prawnicza
klasa politechniczna
klasa biomedyczna