Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

29 kwietnia 2022 zakończyli naukę ostatni absolwenci 3-letniego liceum po gimnazjum.

Nastąpiło oficjalne przekazanie Sztandaru rocznikom młodszym, mowy pożegnalne, 

łzy radości z ukończenia szkoły oraz smutku, że wszystko tak szybko się skończyło.

Pozostały wspomnienia i perspektywa egzaminu maturalnego.