Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Uczniowie klas młodszych zwiedzają świat, tymczasem najstarsi łamią sobie głowy i pióra podczas matur.

Wczoraj głowili się nad tradycjami Pana Tadeusza i relacjami szczęścia w Nocach i dniach.

Dzisiaj królowała matematyka, było dużo spokojniej bo przecież XIV-stka matematyką stoi. Jutro już tylko angielski :)