Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Informujemy, że we poniedziałek 30 maja 2022 w godzinach 17.30-20.00 odbędą  się zebrania z rodzicami w szkole. 

Planowany przebieg spotkań z wychowawcą:
w klasach 1-3 po SP
- informacja o bieżącym ocenianiu i zagrożeniach oceną niedostateczną
- informacja o wynikach do diagnoz z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego w klasach I i II,
szczegółowy harmonogram