Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” /ks. J. Twardowski/

Z głębokim smutkiem informujemy, o śmierci naszej byłej nauczycielki historii p. Izabeli Tokarskiej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - społeczność XIV Liceum Ogólnokształcącego.

Informujemy, że we środę 30 marca 2022 w godzinach 17.30-20.00 odbędą  się zebrania z rodzicami w szkole. 

Planowany przebieg spotkań z wychowawcą:
w klasach maturalnych 
- informacja na miesiąc przed klasyfikacją ostateczną o przewidywanych ocenach końcowych, zagrożeniach oceną niedostateczną
- informacja o wynikach diagnoz  z przedmiotów maturalnych (języka polskiego, matematyki i języka angielskiego);


w klasach 1-3 po SP
- informacja o bieżącym ocenianiu,
- informacja o przygotowaniu do diagnozy z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego w maju/ czerwcu,
- zapoznanie z nowymi zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w latach 2023/24/25 

szczegółowy harmonogram