Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do XIV Liceum w Gdyni. Prosimy zakwalifikowanych o dostarczenie oryginałów dokumentów do 30 lipca 2021, które potwierdzą wolę nauki w naszej szkole.

Klasy:
- klasa dwujęzyczna
klasa humanistyczna - część lingwistyczna
klasa humanistyczna - część prawnicza
klasa politechniczna
klasa biomedyczna

W poniedziałek 5 lipca 2021 o godzinie 17.00 w szkolnym ogrodzie (o ile nie będzie padać :) odbędzie się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły oraz certyfikatów maturalnych. Togi świeżo uprane, birety gotowe, czekamy tylko na wyniki matur. Wreszcie będzie okazja spotkania się z wychowawcami, odebrania wszelkich tytułów i podziękowań, zrobienia zdjęć do galerii. Nie zapomnijcie tylko o maseczkach :)