Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Informujemy, że we poniedziałek 30 maja 2022 w godzinach 17.30-20.00 odbędą  się zebrania z rodzicami w szkole. 

Planowany przebieg spotkań z wychowawcą:
w klasach 1-3 po SP
- informacja o bieżącym ocenianiu i zagrożeniach oceną niedostateczną
- informacja o wynikach do diagnoz z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego w klasach I i II,
szczegółowy harmonogram

Ośmoklasisto, jeśli chcesz zostać uczniem klasy dwujęzycznej to:

  1. W programie rekrutacyjnym Vulcan wybierz KONIECZNIE naszą szkołę i klasę dwujęzyczną (nawet jeśli jest to szkoła 4-5 wyboru)
  2. Zatwierdź wniosek aplikacyjny (do 30 maja) i wydrukuj, i przynieś do weryfikacji do szkoły.
  3. Przyjdź na test językowy 2 czerwca o godzinie 16.30, jeśli jest kolizja z testami w innych szkołach, powiadom nas mamy godzinę rezerwową 17.00 
  4. Zapraszamy na dzień otwarty