Test kompetencji językowych
04.06.2018 g.16:30

WAŻNE!  Podręcznik obowiązujące na rok szkolny 2018/2019  - tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODOKlasa dwujęzyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania – jego nauka oparta jest o autorski program nauczania (do poziomu C1 według Common European Framework of Reference for Languages).
W klasach dwujęzycznych chemia, geografia, historia oraz biologia nauczane są dwujęzycznie, tzn. w języku polskim i języku angielskim; uczniowie są przygotowani do ewentualnego zdawania matury z tych przedmiotów w języku angielskim. Uczeń wybiera następujące przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym (poza językiem angielskim) – język hiszpański lub język niemiecki; język polski; historię lub geografię; WOS.
Współpraca
Uczniowie klas dwujęzycznych naszej szkoły są aktywnymi uczestnikami programów współpracy z zagranicą, naszym stały partnerem jest liceum w Kolonii (Niemcy).
Profil absolwenta
Klasy dwujęzyczne są organizowane z myślą o uczniach, którzy w przyszłości planują studia filologiczne (filologia angielska, skandynawistyka, lingwistyka stosowana, iberystyka, filologia germańska, studia wschodnie, sinologia, amerykanistyka), na wydziałach prawa (prawo) lub nauk społecznych (dyplomacja, dziennikarstwo). Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów za granicą.

Przedmioty wybierane w rekrutacji: j. polski, j. angielski, historia, matematyka    
Przedmioty rozszerzone (narzucone, do wyboru): j. angielski (nauczany dwujęzycznie), j. hiszpański / j. niemiecki, historia/geografia, WOS
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego gdynia.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego xivlo.pl Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. http://lo.xivlo.pl/index.php/rodo