Test kompetencji językowych
do klas dwujęzycznych
22.05.2019 g.16:30

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania – jego nauka oparta jest o autorski program nauczania (do poziomu C1 według Common European Framework of Reference for Languages).
W klasach dwujęzycznych chemia, geografia, historia oraz biologia nauczane są dwujęzycznie, tzn. w języku polskim i języku angielskim; uczniowie są przygotowani do ewentualnego zdawania matury z tych przedmiotów w języku angielskim. Uczeń wybiera następujące przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym (poza językiem angielskim) – język hiszpański lub język niemiecki; język polski; historię lub geografię; WOS.
Współpraca
Uczniowie klas dwujęzycznych naszej szkoły są aktywnymi uczestnikami programów współpracy z zagranicą, naszym stały partnerem jest liceum w Kolonii (Niemcy).
Profil absolwenta
Klasy dwujęzyczne są organizowane z myślą o uczniach, którzy w przyszłości planują studia filologiczne (filologia angielska, skandynawistyka, lingwistyka stosowana, iberystyka, filologia germańska, studia wschodnie, sinologia, amerykanistyka), na wydziałach prawa (prawo) lub nauk społecznych (dyplomacja, dziennikarstwo). Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów za granicą.

Przedmioty wybierane w rekrutacji: j. polski, j. angielski, historia, matematyka    
Przedmioty rozszerzone (narzucone, do wyboru): j. angielski (nauczany dwujęzycznie), j. hiszpański / j. niemiecki, historia/geografia, WOS
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański