Test kompetencji językowych
do klas dwujęzycznych
22.05.2019 g.16:30

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.Współpraca z instytucjami:
Uniwersytet Gdański,Zakład Języka Mediów, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, Sąd Rejonowy w Gdyni, Okręgowa Izba Adwokacka w Gdańsku
Sukcesy:
Uczestniczenie w konkursach i olimpiadach: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Świecie Współczesnym i Polsce , Olimpiadzie Wiedzy o Mediach
i innych międzyszkolnych konkursach literacko -historycznych
2016-Przemysław Wiszniowiecki - uzyskał tytuł finalisty w  konkursie organizowanym przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego : Henryk Sienkiewicz. W 170.rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci.
Profil absolwenta:
Doskonała baza dla przyszłych studentów: filologii, prawa, administracji, europeistyki, dziennikarstwa, socjologii, pedagogiki, teatrologii, stosunków międzynarodowych.

Przedmioty wybierane w rekrutacji: j. polski, j. angielski, historia, matematyka    
Przedmioty rozszerzone (narzucone, do wyboru): j. polski, historia/geografia,  j.angielski, j. hiszpański / j. niemiecki, WOS/biologia, dodatkowo: podstawy prawa
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański