Test kompetencji językowych
do klas dwujęzycznych
22.05.2019 g.16:30

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.Klasa przyrodnicza to dobry wybór dla uczniów lubiących  matematykę oraz zainteresowanych  problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi współczesnego świata.
Rozszerzenia
Matematyka jest przedmiotem wiodącym, realizowanym w rozszerzeniu już od klasy pierwszej.
Od klasy drugiej uczeń dokonuje wyboru pozostałych przedmiotów, które będzie realizował również w zakresie rozszerzonym. Wybór przedmiotów jest duży: język angielski, fizyka albo geografia, chemia albo biologia, informatyka.
Zajęcia pozaszkolne
W ramach stałej współpracy z Wydziałem Oceanografii UG uczniowie uczestniczą w warsztatach oceanograficznych.
Uczniowie zdobywają w praktyce wiedzę na temat procesów i zjawisk przyrodniczych uczestnicząc  w warsztatach geologicznych i hydrologicznych.
Co roku uczniowie uczestniczą w Kolosach oraz poznają nasz region i kraj dzięki ciekawym wycieczkom turystycznym.
Profil absolwenta
Szeroka oferta edukacyjna otwiera uczniom drogę do studiowania na wielu kierunkach uniwersyteckich tj. ekonomia, zarządzenie i administracja, turystyka, geografia oraz możliwość wyboru studiów politechnicznych związanych z chemią czy informatyką.

Przedmioty wybierane w rekrutacji: j. polski, j. angielski, matematyka, geografia
Przedmioty rozszerzone (narzucone, do wyboru): matematyka, j.angielski, informatyka, fizyka/geografia, chemia/biologia
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański