Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

To mało ostrzegać młodych
"myśl o przyszłości".
Należy im też mówić
"przygotuj swoją przyszłość"

Dyrekcja
Ewa Piątek - DYREKTOR - biologia - nauczyciel dyplomowany
Joanna Landowska -WICEDYREKTOR - geografia - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Przedmioty humanistyczne
Elżbieta Andruchów - język polski, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Katarzyna Ceranowska - język polski, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Małgorzta Hutel - język polski, podstawy prawa - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Grażyna Dąbkowska - historia, język angielski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Jolanta Gajewska - historia, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Jarosław Romaniuk - język polski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Ewa Stromska - język polski, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Beata Ulicka - historia, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Języki obce
Janusz Banasiński - język hiszpański - nauczyciel stażysta
Anna Buchwak - język niemiecki - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Grażyna Dąbkowska - historia, język angielski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny - matura dwujęzyczna
Magdalena Dąbrowska - język angielski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny - matura dwujęzyczna
Ewa Dulęba - język angielski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Justyna Gudel - język niemiecki - nauczyciel mianowany
Agnieszka Jagiełło - język hiszpański - nauczyciel kontraktowy
Elżbieta Kwiatkowska - język angielski, geografia - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Iwona Lachowicz - język angielski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Joanna Malinowska - język angielski, język hiszpański - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny - matura dwujęzyczna
Piotr Poniatowski - język angielski - nauczyciel dyplomowany
Marzena Puto - język angielski - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny - matura dwujęzyczna
Anna Uniszewska - język angielski - nauczyciel mianowany
Karina Walężak - język niemiecki - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Piotr Wosek - język hiszpański - nauczyciel dyplomowany
Marta Ziarkowska - język angielski - nauczyciel mianowany
Przedmioty ścisłe
Bogumiła Dybowska - matematyka - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Barbara Krawczyk - fizyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany
Halina Różalska - fizyka, nauczyciel dyplomowany
Aleksandra Szklarska - matematyka - nauczyciel kontraktowy
Joanna Szczerbicka - matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Anita Tatarata - matematyka - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Rafał Wilamowski - matematyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Ireneusz Żmich - fizyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany
Przedmioty przyrodnicze
Beata Długosz - geografia, przyroda - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Mariola Filipiak - chemia - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Hanna Janta - biologia, przyroda - nauczyciel dyplomowany- egzaminator maturalny
Elżbieta Kwiatkowska - język angielski, geografia - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Joanna Landowska -WICEDYREKTOR - geografia - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Julia Majewska - chemia, przyroda - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Ewa Piątek - biologia - DYREKTOR - nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Śliwińska - biologia - nauczyciel dyplomowany - egzaminator maturalny
Religia
ks. Tomasz Dunst
ks. Jarosław Czepczyński
Wychowanie fizyczne
Joanna Formella - wychowanie fizyczny - nauczyciel dyplomowany - instruktor rekreacji ruchowej, specjalizacja - fitness, aerobik
Tomasz Kożuchowski - wychowanie fizyczny - nauczyciel dyplomowany - trener I klasy, trener UEFA - piłka nożna
Rafał Oleksiak - wychowanie fizyczny - nauczyciel mianowany - trener klasy II , trener UEFA- piłka nożna, instruktor piłki siatkowej
Krzysztof Ossowski - wychowanie fizyczny - nauczyciel dyplomowany - trener klasy II - koszykówka
Michał Rybarczyk - wychowanie fizyczny - nauczyciel dyplomowany - trener klasy II - siatkówka
Michał Skurzyński - wychowanie fizyczny - nauczyciel dyplomowany - Trener klasy II - piłka nożna, instruktor strzelectwa sportowego
Joanna Szczukowska - wychowanie fizyczny - nauczyciel dyplomowany - instruktor rekreacji ruchowej, specjalizacja - fitness