Per aspera ad astra
"Przez trudy do gwiazd."

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


W latach 1970-1998 w obecnej siedzibie liceum przy ulicy Wejherowskiej 55 w Gdyni mieściła się Szkoła Podstawowa Nr 36.
Liceum w Chyloni, czyli tak się zaczęło…
1 IX 1993 powstało XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. Utworzono trzy oddziały klas pierwszych.
1 IX 1994 powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa Nr 36 i XIV Liceum Ogólnokształcące.
W latach 1999-2000, w wyniku reformy edukacji, powołano Gimnazjum Nr 13, które weszło w skład ZSO Nr 5 w miejsce wygaszonej Szkoły Podstawowej Nr 36
1 IX 2001 liceum wzbogaciło swoją ofertę o profil klasy dwujęzycznej, w której nauczanie historii, biologii i geografii odbywało się w języku angielskim i polskim według autorskich programów nauczania tych przedmiotów
1 IX 2006 nastąpiła zmiana nazwy na XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
19 II 2008 nadano szkole imię Mikołaja Kopernika
2013 z okazji XX-lecia szkoły odbył się zjazd absolwentów

Mikołaj Kopernik (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 21 maja 1543 we Fromborku) - wybity polski astronom, twórca teorii heliocentrycznej, matematyk, ekonomista, lekarz, prawnik. Mikołaj Kopernik uczęszczał do szkoły parafialnej przy kościele farnym p.w. Św. Jana w Toruniu, a następnie do szkoły we Włocławku. W latach 1491-95 studiował w Akademii Krakowskiej, kształcił się tam zarówno w dziedzinie nauk matematycznych, jak i klasycznych, a także astronomii. W 1496 r. Mikołaj został wysłany przez swojego wuja na studia prawnicze do Bolonii, gdzie poznał grekę i astronomię (inspiracją do dalszych poszukiwań były kontakty Kopernika z astronomem włoskim, Dominikiem Maria de Novara). Po ich ukończeniu studiował medycynę na uniwersytecie w Padwie. W 1503 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze.Pierwsze rezultaty naukowych poszukiwań Kopernik zasygnalizował już w trakcie pobytu we Włoszech. W 1500 r. wygłosił w Rzymie wykłady, w których wspominał o odkryciu "nowej astronomii", będącej odzwierciedleniem jego odmiennych poglądów na budowę i ruch planet. Zarys teorii heliocentrycznej podał około roku 1510 w rozprawie znanej pt. Commentariolus. Pełne opracowanie heliocentrycznego modelu układu słonecznego, będące uwieńczeniem wieloletnich obserwacji astronomicznych, zajęło Kopernikowi blisko 20 lat. Dzieło to powstało we Fromborku i zawierało wykład z astronomii na temat obrotu Ziemi dookoła osi oraz jej obiegu wraz z innymi planetami dookoła Słońca. Kopernik sam nie zdecydował się na ogłoszenie wyników swych dociekań naukowych. Skłonił go do tego Jerzy Joachim van Lauchen, zwany Retykiem, profesor matematyki uniwersytetu w Wittenberdze. W 1541 roku dzieło w pełnej formie (składające się z sześciu ksiąg) Retyk oddał do druku w Norymberdze. Jego teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego była rewolucją nie tylko w astronomii, ale dla całego postrzegania miejsca człowieka we wszechświecie, ze skutkami filozoficznymi, religijnymi, a nawet politycznymi.