Per aspera ad astra
"Przez trudy do gwiazd."

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


wtorek, październik 03, 2017

Stołówka
W szkole działa stołówka, obiady wydawane są codziennie na trzech przerwach obiadowych: 12.25-12.40, 13.25-13.40 oraz 14.25-14., całkowity koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,40 zł.
Konto bankowe szkoły: PKO BP 16 1440 1026 0000 0000 1252 3696
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW I ICH OPŁACANIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W GDYNI
1. Płatności za obiady dokonujemy w następujący sposób:
- na konto szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym obiady są wydawane (np. do 30 września za miesiąc październik itd.) Przy opłacie za obiady proszę podać imię i nazwisko oraz numer „obiadowy”.
Uwaga! Wyjątek w płatnościach stanowi opłata za obiady za miesiące wrzesień i styczeń, kiedy dokonujemy zapłaty do 5 dnia roboczego miesiąca września i stycznia.
2. W przypadku, kiedy uczeń rezygnuje z obiadów w następnym miesiącu, jest zobowiązany zgłosić to do Pani Intendent w terminie, najpóźniej pierwszego dnia wyznaczonego terminu płatności (ad. 1).
3. W przypadku płatności należy dokonywać wpłaty takiej kwoty, jaka wynika w danym miesiącu z obliczeń (bez zaokrągleń groszy!) Zaleca się, aby informacji o kwotach zasięgać u Pani Intendent.
4. W przypadku dokonania opłat po terminach określonych w pkt. 1 płatność taka zostanie odesłana, co związane jest z odmową wydania obiadu.
5. Osoba chcąca rozpocząć korzystanie z obiadów musi zgłosić się do Pani Intendent celem sprawdzenia czy są wolne miejsca obiadowe (w założeniu we wrześniu ustala się lista uczniów korzystających ze stołówki szkolnej).
6. Powyższe zasady obowiązują od dnia 02 października 2012r.
Przy wpłatach w ramach Deklaracji na rzecz Szkoły proszę wpisywać: Deklaracja na rzecz Szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa oraz liczba miesięcy.