Per aspera ad astra
"Przez trudy do gwiazd."

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


niedziela, październik 22, 2017

Dwujęzyczna

W klasach dwujęzycznych z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania. Chemia, geografia i historia nauczane są dwujęzycznie, tzn. w języku polskim i języku angielskim; uczniowie są przygotowani do zdania matury z tych przedmiotów w języku angielskim. W klasie pierwszej uczniowie rozpoczynają naukę wybranego języka (niemiecki/hiszpański) w zakresie rozszerzonym. Dla przedmiotów historia, WOS, wiedza o kulturze nauczyciele opracowali autorskie programy, które będą realizowane we współpracy z uczelniami: wydziałem prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu oraz wydziałem humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Klasy dwujęzyczne są organizowane z myślą o uczniach, którzy w przyszłości planują studia filologiczne lub studia za granicą. Uczniowie klas dwujęzycznych naszej szkoły są aktywnymi uczestnikami programów współpracy z zagranicą, naszym stały partnerem jest liceum w Kolonii (Niemcy).

Humanistyczna

Uczniowie od pierwszej klasy realizują Język Polski i Język Angielski na poziomie rozszerzonym, a w II semestrze wybierają dwa kolejne przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia (realizacja w klasie II i III). Jeden z przedmiotów: j polski lub j. angielski uczeń może zamienić na inny przedmiot w zakresie rozszerzonym. Profil medialno -prawniczy realizowany jest odpowiednio poprzez przedmiot dodatkowy: podstawy prawa oraz zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników naukowych UG. W ramach współpracy z UG i WSAiB uczniowie uczestniczą w projektach: Humanistyka medialna i Edukacja prawna i obywatelska.Klasa humanistyczna jest przewidziana dla osób zainteresowanych studiami wyższymi na kierunkach: prawo, administracja, socjologia, politologia, filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo. Proces kształcenia w tej klasie jest wspierany przez współpracę z Uniwersytetem Gdańskim, Zakład Języka Mediów, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu, Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku, Sądem Rejonowym w Gdyni, Okręgową Izbą Adwokacką w Gdańsku. Możesz tu rozwinąć swoje zainteresowania literaturą, historią, uczestniczyć w ciekawych zajęciach pozaszkolnych. Uczniowie tej klasy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Trójmiasta poprzez wyjścia do teatru, filharmonii; udział w lekcjach muzealnych i warsztatach teatralnych. Rozwijamy postawy obywatelskie uczniów poprzez udział w szkolnych debatach i wyborach parlamentarnych.Uczniowie tej klasy biorą udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Świecie współczesnym i Polsce i Olimpiadzie Wiedzy o Mediach i innych międzyszkolnych konkursach literacko -historycznych.

Ekonomiczna

Klasa ekonomiczna jest adresowana do uczniów chcących studiować na kierunkach ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politechnicznych. Uczniowie tej klasy uczestniczą w licznych zajęciach terenowych organizowanych przy współpracy z pracownikami Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (warsztaty geologiczne, hydrograficzne, geochemiczne) oraz w spotkaniach Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów. Uzdolnieni matematycznie mogą się sprawdzić w Szkolnej Lidze Matematycznej oraz w konkursach „Wygraj Indeks – Politechnika Gdańska”, „Liga Matematyczna – UG”. Przy szkole działa Akademia Cisco, w której uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne.

Politechniczna

Klasa politechniczna jest dla uczniów chcących studiować na technicznych, inżynieryjnych kierunkach (architektura, budownictwo, elektronika, informatyka). Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą sprawdzić się w szkolnej lidze matematycznej oraz licznych konkursach matematycznych: Oxford. „Wygraj indeks – Politechnika Gdańska”, Liga Matematyczna – Uniwersytet Gdański. Szkoła współpracuje z uczelniami Trójmiasta, uczniowie uczestniczą w wykładach warsztatach organizowanych w pracowniach wyższych uczelni. Zespoły uczniowskie uczestniczą w międzyszkolnych "meczach matematycznych" pod patronatem UG Współpraca z Wydziałem Matematyki i Fizyki UG i udział w wykładach. Przy szkole działa Akademia Cisco, w której uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne.

Biomedyczna

Klasa biomedyczna jest propozycją dla uczniów chcących studiować kierunki przyrodnicze, medyczne, farmację, biotechnologię, ochronę środowiska. Klasa realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów takich jak biologia i chemia w II oraz III klasie liceum w wymiarze 7 godzin tygodniowo (co najmniej jeden z przedmiotów musi być wybrany przez ucznia w deklaracji składanej w drugim semestrze klasy I). Dodatkowo uczeń posiada możliwość dobrania 1 lub 2 przedmiotów rozszerzonych takich jak: biologia, chemia, język angielski, matematyka. W klasie o tym profilu: - istniejący podział klasy na grupy uczęszczające naprzemiennie na lekcje z rozszerzoną biologią i chemią umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie zajęć z użyciem mikroskopów świetlnych, a także zajęć laboratoryjnych w bardzo dobrze wyposażonej pracowni chemicznej.
- uczestniczymy w programach Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pt.: Zaproś naukowca do szkoły , Poznaj pracę biologa oraz propozycjach popularnonaukowych pt.: Noc Biologów, Krwawy Piątek i Dzień Mózgu,
- uczestniczymy w programach Wydziału Oceanografii Biologicznej i Chemicznej Uniwersytetu Gdańskiego,
- współpracujemy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym biorąc udział w comiesięcznych Konferencjach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną,
- uczestniczymy w wykładach popularno-naukowych prowadzonych przez wykładowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej,
- realizujemy autorski program nauczania pt. Edukacja Bałtycka, w którym propagujemy wiedzę o Morzu Bałtyckim,
- odbywamy zajęcia pozaszkolne w: Błękitnej Szkole we Władysławowie, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i w Gdańsku , Gdyńskim Akwarium oraz Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemii,
- uczniowie tej klasy odnoszą sukcesy w zawodach okręgowych i centralnych Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Chemicznej , biorą udział w konkursie chemicznym Wygraj Indeks na Politechnice Gdańskiej, uczestniczą w akcjach i kampaniach społecznościowych.