Test kompetencji językowych
04.06.2018 g.16:30

WAŻNE!  Podręcznik obowiązujące na rok szkolny 2018/2019  - tutaj.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO


Klasa

Charakterystyka klasy

Przedmioty wybierane            w rekrutacji

Przedmioty rozszerzone   (narzucone,o wyboru)

Języki Obce

Dwujęzyczna

- realizacja autorskiego programu z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym (poziom C1)

- cztery przedmioty (historia, geografia, chemia, biologia) nauczane w j. polskim i j. angielskim.

 

j.polski

j. angielski

historia

matematyka

 

j. angielski DW

j.hiszpański/j.niemiecki

j. polski

historia/geografia

WOS

j. angielski  

j. hiszpański

j. niemiecki

 

Humanistyczna ( medialno – prawnicza )

- Realizacja autorskiego programu z Wiedzy o Kulturze.

- Uczeń realizuje edukację medialną i prawniczą poprzez przedmiot dodatkowy: podstawy prawa.

- W ramach współpracy z UG i WSAiB, uczniowie uczestniczą w projektach: „Humanistyka medialna” i „Edukacja prawna i obywatelska”.

 

j. polski

j. angielski

matematyka

historia

 

j. niemiecki/ j. hiszpański

j.polski

j. angielski

historia/geografia

biologia/WOS

 

j. angielski

j. niemiecki  

j. hiszpański

 

Przyrodnicza

- Profil dla uczniów zainteresowanych problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi współczesnego świata, chcących studiować kierunki przyrodnicze, ekonomiczne

- Stała współpraca z Wydziałem Oceanografii UG  i udział w warsztatach geologicznych i hydrograficznych

 

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia

 

matematyka

j. angielski         

fizyka/geografia

informatyka 

chemia/biologia

j. angielski

j. niemiecki 

j. hiszpański

 

Politechniczna

- Profil dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i kierunkami ścisłymi uniwersyteckimi.

- Uczniowie uczestniczą w Lidze Matematycznej UG i Pomorskim Konkursie Matematycznym. Zespoły uczniowskie uczestniczą w międzyszkolnych „Meczach matematycznych” pod patronatem UG.

- Współpraca z Wydziałem Matematyki i Fizyki UG i udział w wykładach.

j. polski 

j. angielski

matematyka

geografia

fizyka

matematyka

j.angielski

chemia/informatyka

fizyka/geografia

 

j. angielski  

j. niemiecki 

j. hiszpański

Biomedyczna

- Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii w grupach w dobrze wyposażonych pracowniach.

- Realizacja programu „Edukacja Bałtycka” i warsztatów ekologicznych we współpracy ze Stacją Morską w Helu – UG.

- Stała współpraca z UG i GUM, udział  w projektach: „Poznaj pracę biologa”, „Zaproś naukowca do szkoły”, „Ciekawe doświadczenia chemiczne.

- Możliwość realizacji aspiracji poprzez udział w olimpiadzie biologicznej i chemicznej.

j. polski

j. angielski

matematyka

chemia

 

biologia 

chemia                           

j. angielski

matematyka

 

j. angielski

j. niemiecki

j. hiszpański

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego gdynia.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego xivlo.pl Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. http://lo.xivlo.pl/index.php/rodo