Test kompetencji językowych
04.06.2018 g.16:30

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


Klasa

Charakterystyka klasy

Przedmioty wybierane            w rekrutacji

Przedmioty rozszerzone   (narzucone,o wyboru)

Języki Obce

Dwujęzyczna

- realizacja autorskiego programu z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym (poziom C1)

- cztery przedmioty (historia, geografia, chemia, biologia) nauczane w j. polskim i j. angielskim.

 

j.polski

j. angielski

historia

matematyka

 

j. angielski DW

j.hiszpański/j.niemiecki

j. polski

historia/geografia

WOS

j. angielski  

j. hiszpański

j. niemiecki

 

Humanistyczna ( medialno – prawnicza )

- Realizacja autorskiego programu z Wiedzy o Kulturze.

- Uczeń realizuje edukację medialną i prawniczą poprzez przedmiot dodatkowy: podstawy prawa.

- W ramach współpracy z UG i WSAiB, uczniowie uczestniczą w projektach: „Humanistyka medialna” i „Edukacja prawna i obywatelska”.

 

j. polski

j. angielski

matematyka

historia

 

j. niemiecki/ j. hiszpański

j.polski

j. angielski

historia/geografia

biologia/WOS

 

j. angielski

j. niemiecki  

j. hiszpański

 

Przyrodnicza

- Profil dla uczniów zainteresowanych problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi współczesnego świata, chcących studiować kierunki przyrodnicze, ekonomiczne

- Stała współpraca z Wydziałem Oceanografii UG  i udział w warsztatach geologicznych i hydrograficznych

 

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia

 

matematyka

j. angielski         

fizyka/geografia

informatyka 

chemia/biologia

j. angielski

j. niemiecki 

j. hiszpański

 

Politechniczna

- Profil dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i kierunkami ścisłymi uniwersyteckimi.

- Uczniowie uczestniczą w Lidze Matematycznej UG i Pomorskim Konkursie Matematycznym. Zespoły uczniowskie uczestniczą w międzyszkolnych „Meczach matematycznych” pod patronatem UG.

- Współpraca z Wydziałem Matematyki i Fizyki UG i udział w wykładach.

j. polski 

j. angielski

matematyka

geografia

fizyka

matematyka

j.angielski

chemia/informatyka

fizyka/geografia

 

j. angielski  

j. niemiecki 

j. hiszpański

Biomedyczna

- Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii w grupach w dobrze wyposażonych pracowniach.

- Realizacja programu „Edukacja Bałtycka” i warsztatów ekologicznych we współpracy ze Stacją Morską w Helu – UG.

- Stała współpraca z UG i GUM, udział  w projektach: „Poznaj pracę biologa”, „Zaproś naukowca do szkoły”, „Ciekawe doświadczenia chemiczne.

- Możliwość realizacji aspiracji poprzez udział w olimpiadzie biologicznej i chemicznej.

j. polski

j. angielski

matematyka

chemia

 

biologia 

chemia                           

j. angielski

matematyka

 

j. angielski

j. niemiecki

j. hiszpański