Test kompetencji językowych
do klas dwujęzycznych
22.05.2019 g.16:30

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


Rekrutacja 2019/20
do XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika,
3 - letnie liceum na podbudowie gimnazjum

Klasa Charakterystyka klasy Przedmioty wybierane do rekrutacji Przedmioty rozszerzone  (narzucone / do wyboru) Języki obce
Dwujęzyczna

Realizacja autorskiego programu z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym (poziom C1)

Cztery przedmioty (historia, geografia, chemia) nauczane w j. polskim i j. angielskim.

j.polski
j.angielski
historia
matematyka
j.angielski DW
j. hiszpański/
j. niemiecki
j. polski
historia/geografia
WOS
j. angielski
j. hiszpański
j. niemiecki
Humanistyczna                    (medialno – prawnicza)

Realizacja autorskiego programu z Wiedzy o Kulturze.

Uczeń realizuje edukację medialną i prawniczą poprzez przedmiot dodatków: podstawy prawa.

W ramach współpracy z UG i WSAiB uczniowie uczestniczą w projektach: „Humanistyka medialna” i „Edukacja prawna i obywatelska”. 

j.polski
j.angielski
matematyka
historia
j. niemiecki/ j. hiszpański
j. polski
j. angielski
historia/geografia
biologia/WOS
j. angielski
j. hiszpański
j. niemiecki
Przyrodnicza

Profil dla uczniów zainteresowanych problemami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi współczesnego świata, chcących studiować kierunki przyrodnicze,ekonomiczne.

Stała współpraca z Wydziałem Oceanografii UG i udział w warsztatach geologicznych i hydrograficznych.

j.polski
j.angielski
matematyka
geografia
matematyka
język angielski
fizyka/geografia
informatyka
chemia/biologia
j. angielski
j. hiszpański
j. niemiecki
Politechniczna  

Profil dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i kierunkami ścisłymi  uniwersyteckimi.

Uczniowie uczestniczą w Lidze Matematycznej UG        i Pomorskim Konkursie Matematycznym.

Zespoły uczniowskie uczestniczą w międzyszkolnych „Meczach matematycznych” pod patronatem UG.

j.polski
j.angieski
matematyka
fizyka
matematyka
język angielski
chemia/informatyka
fizyka/geografia

j. angielski
j. hiszpański
j. niemiecki
Biomedyczna

Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii w grupach w dobrze wyposażonych pracowniach.

Realizacja programu „Edukacja Bałtycka” i warsztatów ekologicznych we współpracy ze Stacją Morską w Helu – UG.

Stała współpraca z UG i GUM, udział w projektach: „Poznaj pracę biologa”, „Zaproś naukowca do szkoły”, „Ciekawe doświadczenia chemiczne.

j.polski
j.angielski
matematyka
chemia
biologia
chemia
j. angielski
matematyka
j. angielski
j. hiszpański
j. niemiecki
Lingwistyczna

Język angielski w grupach o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.

Możliwość nauki dwóch języków obcy na poziomie rozszerzonym - B2

Udział w projektach wymiany międzynarodowej.

j. polski
j. angielski
matematyka
geografia

j. angielski
j. polski/ matematyka
niemiecki/hiszpański
historia/geografia/
WOS
j. angielski
j. hiszpański
j. niemiecki