Test kompetencji językowych
do klas dwujęzycznych
22.05.2019 g.16:30

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


termin etapy rekrutcji
do 18 czerwca weryfikacja wniosków w szkole I wyboru
6 - 10 czerwca XIV LO wprowadza do systemu wyniki testu kompetencji do klasy dwujęzycznej
19 czerwca
godz. 8.00 - 15.00
możliwość zmiany preferencji wyboru szkoły/ klas. Jeżeli zmieniasz szkołę I wyboru ponownie weryfikujesz się.
21 - 25 czerwca weryfikacja osiągnięć - dostarczasz w szkole I wyboru kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu/ sprawdzianu
5 lipca godz. 10:00 publikacja w systemie list zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.
5 - 10 lipca potwierdzasz wolę przyjęcia do szkoły, do której zakwalifikował Cię system poprzez złożenie oryginalnych dokumentów.
8 - 14 lipca składanie odwołań do komisji rekrutacyjnej
12 lipca publikacja list przyjętych , informacja o wolnych miejscach w systemie
16 lipca godz. 10.00 komisja rekrutacyjna informuje o decyzjach w sprawie odwołań

Szanowni Państwo
Do publicznych szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych  w Trójmieście obowiązuje elektroniczna rekrutacja. Uczniowie gdyńskich szkół otrzymują hasła i instrukcje do logowania w gimnazjach i szkołach podstawowych, natomiast uczniowie z innych rejonów muszą sami wygenerować sobie hasło.
1. Należy w przeglądarkę wpisać adres: https://nabor-pomorze.edu.com.pl
2. Pojawi się strona " Nabór – wybór ścieżki rekrutacyjnej - tam należy wybrać odpowiednią dla kandydata ścieżkę - po klasie 8 lub po gimnazjum.
3. Po kliknięciu pojawi się strona – Aktualności – tam po lewej stronie w zakładce Pomoc znajduje się podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie ze wszystkimi instrukcjami. Wniosek jest generowany z systemu, po wyborze preferowanych szkół ( w Gdyni można wybrać max. 3 szkoły) i oddziałów oraz wprowadzeniu danych kandydata. Wydrukowany  wniosek, podpisany przez rodzica i kandydata, dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru od 13 maja  do 18 czerwca.
4. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ sprawdzianu ósmoklasisty kandydat spoza Gdyni winien sam wprowadzić do systemu elektronicznego swoje wyniki/ osiągnięcia. Szkoła I wyboru weryfikuje osiągnięcia w momencie dostarczenia kopii.