Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

REKRUTACJA 2022/23
Charakterystyka klas XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika.

Uczeń wybiera przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym. Musi wybrać dwa przedmioty, może wybrać trzeci.

Konfiguracja przedmiotów drugiego lub trzeciego jest dowolna

Klasa Charakterystyka klasy I przedmiot narzucony II przedmiot  III przedmiot

 Dwujęzyczna 

 • Realizacja autorskiego programu z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym (poziom C1)
 • Trzy przedmioty (historia, geografia, chemia) nauczane w j. polskim i j. angielskim.
 • Język w komunikacji: wymiana międzynarodowa, wycieczki zagraniczne 
 j. angielski - poziom C1

 geografia
 albo
 historia
 albo
 WOS albo   biologia


 

 j. polski
 albo
 j. hiszpański 
 Humanistyczna 
 • Uczeń realizuje edukację prawniczą poprzez przedmiot dodatkowy: podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie.
 • W ramach współpracy z UG i WSAiB uczniowie uczestniczą w projektach: „Humanistyka medialna” i „Edukacja prawna    i obywatelska”.
 • Koło debat oksfordzkich, sekcja teatralno - artystyczna.
 j. polski albo   historia

język angielski, 

historia,
 WOS albo       biologia

 


 j. hiszpański
 

 Przyrodnicza 

 
 • Język angielski w grupach o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.
 • Udział w projektach wymiany międzynarodowej
 • udział w projektach Polar Star i Eduarctic 2 w ramach współpracy z Instytutem Geofizyki PAN
 • w debatach oksfordzkich z zakresu przedmiotów przyrodniczych w ramach programu Erasmus +
 matematyka albo   geografia  j. angielski

 fizyka
 albo
 geografia,   informatyka
 albo
 chemia
 
 Politechniczna
 •  Profil dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i kierunkami ścisłymi uniwersyteckimi.
 • Uczniowie uczestniczą w Lidze Matematycznej UG i Pomorskim Konkursie Matematycznym.
 • Zespoły uczniowskie uczestniczą w międzyszkolnych „Meczach matematycznych” pod patronatem UG.
 matematyka  fizyka
 albo
 geografia,   informatyka
 albo
 chemia
 j. angielski
 Biomedyczna  
 • Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii w grupach w dobrze wyposażonych pracowniach.
 • Realizacja programu „Edukacja Bałtycka” i warsztatów ekologicznych we współpracy ze Stacją Morską w Helu – UG.
 • Stała współpraca z UG i GUM, udział w projektach: „Poznaj pracę biologa”, „Zaproś naukowca do szkoły”, „Ciekawe doświadczenia chemiczne.

 

 biologia

 chemia

 matematyka   albo język   polski

 j. angielski

 

Lingwistyczna
 • klasa dla uczniów zainteresowanych nauka języków obcych oraz uniwersyteckimi kierunkami studiów
 • możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych
 • udział w debatach oksfordzkich z zakresu przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych
 • podział na dwie grupy grupę humanistyczną z narzuconym językiem polskim oraz grupę ekonomiczna z narzuconą matematyką jako pierwszym przedmiotem rozszerzonym

 język polski lub   matematyka

 język   angielski

 język   hiszpański

 geografia albo   WOS