Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

REKRUTACJA 2021/22
Charakterystyka klas XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Mikołaja Kopernika.

Klasa Charakterystyka klasy I przedmiot narzucony II przedmiot  III przedmiot

 Dwujęzyczna 

 • Realizacja autorskiego programu z j. angielskiego na poziomie dwujęzycznym (poziom C1)
 • Trzy przedmioty (historia, geografia, chemia) nauczane w j. polskim i j. angielskim.
 • Język w komunikacji: wymiana międzynarodowa, wycieczki zagraniczne 
 J. angielski - poziom C1 Geografia
albo
Historia
albo
WOS
 
J. polski
albo
J. niemiecki
albo
J. hiszpański 
 Humanistyczna (prawnicza)
 • Uczeń realizuje edukację medialną i prawniczą poprzez przedmiot dodatkowy: podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie.
 • W ramach współpracy z UG i WSAiB uczniowie uczestniczą w projektach: „Humanistyka medialna” i „Edukacja prawna                i obywatelska”.
 • Koło debat oksfordzkich, sekcja teatralno - artystyczna.
J. polski  Historia
albo
WOS
albo
geografia
 
J. niemiecki
albo
J. hiszpański
 

 Humanistyczna (lingwistyczna) 

 
 • Język angielski w grupach o zróżnicowanym stopniu zaawansowania.
 • Możliwość nauki dwóch języków obcy na poziomie rozszerzonym - B2
 • Udział w projektach wymiany międzynarodowej, w debatach oksfordzkich z zakresu przedmiotów przyrodniczych w ramach programu Erasmus +
 J. angielski J. niemiecki
albo
J. hiszpański 
 Historia
albo
WOS
albo
geografia
 
 Politechniczna  
 • Profil dla uczniów zainteresowanych studiami politechnicznymi i kierunkami ścisłymi uniwersyteckimi.
 • Uczniowie uczestniczą w Lidze Matematycznej UG i Pomorskim Konkursie Matematycznym.
 • Zespoły uczniowskie uczestniczą w międzyszkolnych „Meczach matematycznych” pod patronatem UG.
 matematyka Fizyka
albo
Informatyka
albo
Geografia 
 J. angielski
 Biomedyczna  
 • Zajęcia laboratoryjne z biologii i chemii w grupach w dobrze wyposażonych pracowniach.
 • Realizacja programu „Edukacja Bałtycka” i warsztatów ekologicznych we współpracy ze Stacją Morską w Helu – UG.
 • Stała współpraca z UG i GUM, udział w projektach: „Poznaj pracę biologa”, „Zaproś naukowca do szkoły”, „Ciekawe doświadczenia chemiczne.

 

Biologia

 Chemia

 J. angielski

Informatyka