Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Szanowni Państwo
Do publicznych szkół ponadpodstawowych w Trójmieście obowiązuje elektroniczna rekrutacja. Uczniowie gdyńskich szkół otrzymują hasła i instrukcje do logowania w szkołach podstawowych, natomiast uczniowie z innych rejonów muszą sami wygenerować sobie hasło.
1. Należy w przeglądarkę wpisać adres: https://nabor-pomorze.edu.com.pl
2. Pojawi się strona " Nabór – wybór ścieżki rekrutacyjnej - tam należy wybrać odpowiednią dla kandydata ścieżkę - po klasie 8.
3. Po kliknięciu pojawi się strona – Aktualności – tam po lewej stronie w zakładce Pomoc znajduje się podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie ze wszystkimi instrukcjami. Wniosek jest generowany z systemu, po wyborze preferowanych szkół ( w Gdyni można wybrać max. 3 szkoły) i oddziałów oraz wprowadzeniu danych kandydata. Wydrukowany wniosek, podpisany przez rodzica i kandydata, dostarcza się tylko do szkoły pierwszego wyboru od 15 czerwca do 10 lipca.
4. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu sprawdzianu ósmoklasisty kandydat spoza Gdyni winien sam wprowadzić do systemu elektronicznego swoje wyniki/ osiągnięcia. Szkoła I wyboru weryfikuje osiągnięcia w momencie dostarczenia kopii.

Masz problem z logowaniem do systemu Vulcan - Pobierz podręcznik użytkownika