Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Zasady rekrutacji XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
profile klas ( w zakresie rozszerzonym uczeń realizuje 2- 3 przedmioty) 2022/2023

Klasa Profil Przedmioty liczone w rekrutacji Narzucone przedmioty kierunkowe - poziom rozszerzony Przedmioty rozszerzone do wyboru 
I A Dwujęzyczna

J. polski
J. angielski*
Matematyka
Historia
*obowiązuje test kompetencji

2 czerwca 2022

Poziom C1 - J. angielski
Nauczane dwujęzycznie: Historia, Geografia, Chemia

J. hiszpański,
J. polski,
Historia albo Geografia, Wiedza o społeczeństwie albo biologia

I B  Humanistyczna Język polski
J.angielski
Matematyka
Historia
J. polski, historia (uczeń realizuje co najmniej jeden z wymienionych)
dodatkowo: Podstawy prawa
J. hiszpański,
J. angielski,
Wiedza o społeczeństwie albo biologia
I C Przyrodnicza   Język polski
J.angielski
Matematyka
Geografia
Matematyka, geografia (uczeń realizuje co najmniej jeden z wymienionych) J. angielski,
fizyka albo geografia, 
informatyka albo chemia
I D Politechniczna Język polski
J.angielski
Matematyka
Fizyka
Matematyka

J. angielski,
Fizyka albo Geografia, 
Informatyka albo chemia

I E Biomedyczna Język polski
J.angielski
Matematyka
Chemia
Biologia Chemia,
J. angielski,
matematyka albo język polski
IF Lingwistyczna

Język polski
J.angielski
Matematyka
Geografia

lingwistyczna - humanistyczna

język polski i język angielski

lingwistyczna - ekonomiczna

matematyka i język angielski

język hiszpański,
wiedza o społeczeństwie albo geografia