Per aspera ad astra

"Przez trudy do gwiazd."

Zasady rekrutacji XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
profile klas ( w zakresie rozszerzonym uczeń realizuje 2- 3 przedmioty) 2020/2021

Klasa Profil Przedmioty liczone w rekrutacji Narzucone przedmioty kierunkowe - poziom rozszerzony Przedmioty rozszerzone do wyboru 
I A Dwujęzyczna J. polski
J. angielski*
Matematyka
Historia
*obowiązuje test kompetencji 26 maja 2020
Poziom C1 - J. angielski
Nauczane dwujęzycznie: Historia, Geografia, Chemia
J. hiszpański albo J. niemiecki
J. polski
Historia albo Geografia albo WOS 
I B H Humanistyczna- prawnicza Język polski
J.angielski
Matematyka
Historia
J. polski
dodatkowo: Podstawy prawa
J. hiszpański albo J. niemiecki
J. angielski
Historia albo WOS albo Geografia
I B L Humanistyczna -lingwistyczna   Język polski
J.angielski
Matematyka
Historia
J. angielski J. niemiecki albo J. hiszpański
Historia albo Geografia albo WOS
I C Politechniczna Język polski
J.angielski
Matematyka
Fizyka
Matematyka

J. angielski
Fizyka albo Geografia albo
Informatyka

I D Biomedyczna* Język polski
J.angielski
Matematyka
Chemia
Biologia,  Chemia J. angielski, Informatyka

*kandydat do klasy biomedycznej wybiera obowiązkowo co najmniej jeden z przedmiotów: biologia, chemia w zakresie rozszerzonym