Per aspera ad astra
"Przez trudy do gwiazd."

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 55, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Joanna Landowska, e-mail: iod@xivlo.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie.

5. Posiada Pani/Pan/ uczeń prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.