Per aspera ad astra
"Przez trudy do gwiazd."

UWAGA! Zebranie rodziców - więcej

WAŻNE!  Zmiany w WSO - $ 9 pkt 15  - zapraszamy do działu DOKUMENTY.


wtorek, październik 10, 2017

Szkolna tradycja jest elementem integrującym społeczność uczniowską oraz stanowi o niepowtarzalności miejsca, jakim jest XIV LO. Przez wiele lat działalności naszej szkoły utrwaliły się pewne tradycje i zwyczaje.

Dzień Patrona i ślubowanie uczniów klas pierwszych
Począwszy od 2008 roku w lutym, w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, w szkole obchodzony jest Dzień Patrona. Podczas akademii odbywa się symboliczne przyjmowanie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej poprzez uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.
Tekst ślubowania
My, uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdyni - ślubujemy:
- wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki ucznia, uczciwie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, aby jak najlepiej wykorzystać je w swoim życiu - ślubujemy,
- przestrzegać postanowień Statutu Szkoły – ślubujemy,
- dbać o honor i dobre imię Szkoły i w każdej sytuacji godnie się zachować - ślubujemy,
- być koleżeńskim i z szacunkiem odnosić się do rodziców, wychowawców, nauczycieli i pracowników Szkoły oraz do każdego innego człowieka - ślubujemy,
- być wrażliwym na dobro, przestrzegać zasad tolerancji i przeciwstawiać się złu - ślubujemy,
- przestrzegać zasad współżycia społecznego , przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności – ślubujemy,
- brać aktywny udział w życiu szkoły – ślubujemy,
- dbać o poprawność i piękno języka polskiego – ślubujemy,
- zdobytą wiedzą i umiejętnościami służyć naszej Ojczyźnie – ślubujemy.

Pożegnanie maturzystów
Byliśmy jedną z pierwszych szkół w Gdyni, która wprowadziła uroczysty strój dla absolwentów. W czerwcu 1997 roku uczniowie kończący XIV LO po raz pierwszy przyszli ubrani w togi i birety.
Tradycją XIV LO jest wręczanie najlepszemu absolwentowi nagrody, jaką jest grafika dla ucznia wyróżnionego tytułem " Najlepszy absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego.”
Studniówka
Zgodnie z tradycją maturzyści na 100 dni przed maturą biorą udział w balu przedmaturalnym-studniówce. W styczniu 1996 roku pierwsi maturzyści XIV LO otworzyli bal tańcząc poloneza.
Na przestrzeni ponad dwudziestu lat istnienia liceum odbyło się 21 studniówek. Studniówka jest jedną z ostatnich okazji do zabawy w gronie szkolnych kolegów. Po niej maturzystom pozostaje już tylko intensywna nauka do matury.


Obchody rocznicowe i świąt narodowych

- Święto Niepodległości
W listopadzie każdego roku upamiętniamy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Organizujemy uroczyste akademie i uczestniczymy w gdyńskiej paradzie Niepodległości.
- Rocznica ,,Masakry Grudniowej na Wybrzeżu”
W grudniu 1994 roku po raz pierwszy uczniowie XIV LO przygotowali wieczornicę grudniową, upamiętniającą tragiczną śmierć robotników w Gdyni w grudniu 1970 roku. Od tego roku wieczornice grudniowe stały się ważnym elementem tradycji szkoły, chwilą zadumy i refleksji.


Konkursy i turnieje wiedzy
Od wielu lat jesteśmy organizatorami konkurów i turniejów międzyszkolnych, w których biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Gdyni oraz z województwa pomorskiego.
-Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Stanach Zjednoczonych
-Międzyszkolne Konkursy Literackie poświęcone twórcom polskiej kultury… Wisławie Szymborskiej, Henrykowi Sienkiewiczowi.
-Międzyszkolne Warsztaty Historyczne ,,W rocznicę Masakry Grudniowej na Wybrzeżu”zdjęcie

Wyjazdy i wycieczki
Uczniowie szkoły bardzo chętnie i licznie uczestniczą w wyjazdach integracyjnych oraz wycieczkach edukacyjnych:
- podążamy śladami naszego patrona Mikołaja Kopernika-zwiedzamy miasta kopernikańskie-Frombork, Toruń, Olsztyn
- poznajemy historię naszego kraju zwiedzając zabytki Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania
- zdobywamy szlaki turystyczne w Tatrach, Pieninach , Karkonoszach

Drzwi otwarte
Każdego roku w kwietniu organizowane są Drzwi Otwarte. Tego dnia gimnazjaliści mają okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczną szkoły, zasadami przyjmowania kandydatów i warunkami, jakimi dysponuje nasza szkoła. We wszystkich klasach czekają na gimnazjalistów specjalnie przygotowane prezentacje, pokazy doświadczeń, quizy i konkursy z nagrodami oraz pokazy artystyczne.